top of page

Ο κύκλος της αγάπης

Κάθε παιδί που παραπέμπεται στη φροντίδα μας, από όποια διαδρομή ζωής κι αν προέρχεται, εισάγεται αυτόματα σε μια νέα, κυκλική πορεία μαζί μας με προορισμό την πληρότητα.

Πρωταρχικό μας μέλημα με την είσοδο ενός παιδιού στο σπίτι του Abbahouse Thessaloniki, είναι η φροντίδα των αναγκών του και περίθαλψη των πληγών του. Η φιλοξενία μας καλύπτει άμεσα τις φυσικές ανάγκες του για ασφαλή στέγη, σίτιση, ένδυση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η τραυματική προϊστορία του παιδιού και η απουσία οικείων προσώπων συχνά καθιστούν αυτό το νέο ξεκίνημα τρομακτικό, μουντό και ψυχρό για το παιδί. Για τον λόγο αυτό, το παιδί πλαισιώνεται καθημερινά από σταθερά πρόσωπα φροντίδας με τα οποία μπορεί να αναπτύξει δεσμούς φροντίδας και να εξοικειωθεί συναισθηματικά. Την ομαλή προσαρμογή του παιδιού διευκολύνει σημαντικά η επαφή του με τα άλλα παιδιά του σπιτιού, που καταφέρνουν να λειτουργούν μαζί, να κατευνάζουν ταραχές και με τον δικό τους μοναδικό τρόπο, να καλλιεργούν μαζί μας μια ζεστή ατμόσφαιρα στο σπίτι. Το ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της πορείας, είναι ότι παρότι τη διανύουμε μαζί με το παιδί, δεν ορίζουμε εμείς τον χρόνο της. Η κατάσταση της φυσικής οικογένειας ή των συγγενών του παιδιού, οι νομικές διαδικασίες, οι εισαγγελικές αποφάσεις και η γενική εξέλιξη κάθε υπόθεσης, διαφοροποιούν τη διάρκεια παραμονής κάθε παιδιού μαζί μας, και άρα τη χρονική διάρκεια του κύκλου του κάθε παιδιού. Η περίπτωση κάθε παιδιού προσεγγίζεται μεμονωμένα και εξατομικευμένα, ώστε να εξεταστούν όλες οι πιθανές διέξοδοι και να οριστούν οι κατάλληλες ενέργειες με βάση αυτές. Το πλάνο ζωής κάθε παιδιού έχει κάποια πιθανά σενάρια:
 Επανασύνδεση: Οι δεσμοί του παιδιού με τη βιολογική του οικογένεια ενθαρρύνονται και ενισχύονται από την πλευρά μας σε όλη τη διάρκεια παραμονής του μαζί μας, στον βαθμό που ωφελούν το παιδί. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις απαγόρευσης της επικοινωνίας αυτής βάση εισαγγελικής εντολής. Η επιτυχής επανασύνδεση ενός παιδιού με τη βιολογική του οικογένεια αποτελεί μεγάλη επιβράβευση των προσπαθειών μας και ευτυχή κατάληξη μιας δύσκολης διαδρομής για το παιδί.
 Αναδοχή: Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι αδύνατη η επιστροφή ενός παιδιού στη φυσική του οικογένεια, συνεπώς οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν την καλύτερη δυνατή τοποθέτησή του στο πλαίσιο μιας ανάδοχης οικογένειας. Ο θεσμός της αναδοχής είναι ένας διαρκώς εξελισσόμενος θεσμός στην Ελλάδα με υψηλές απαιτήσεις και νομικές προϋποθέσεις, ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχία του και να αποφεύγονται οι δυσάρεστες εξελίξεις για το παιδί. Ως «Το Σπίτι Του Πατέρα», συμβαδίζουμε με την πορεία του θεσμού στη χώρα μας και στηρίζουμε την αναδοχή στον βαθμό που έχουμε τη δικαιοδοσία και εφόσον ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες. Πρόκειται για ένα σενάριο που απαιτεί καλή έρευνα από τους αρμόδιους φορείς, προσεκτικό έλεγχο πολλαπλών παραγόντων και επαρκή προετοιμασία της υποψήφιας οικογένειας και του παιδιού. Πιστεύουμε, όμως, ότι εφόσον τηρηθούν σωστά οι διαδικασίες και στεφθεί με επιτυχία, είναι ένα σενάριο που μπορεί να χαρίσει μια εξαιρετική συνέχεια στην ιστορία ενός παιδιού και μια ανεκτίμητησχέση ζωής με τον ανάδοχο γονέα. Είμαστε διαθέσιμοι να στηρίξουμε αυτόν τον κρίκο της αλυσίδας παιδικής προστασίας, μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας.  Στις περιπτώσεις που ένα παιδί χρειαστεί να παραμείνει μαζί μας για περισσότερο χρόνο, η διαμόρφωση του πλάνου ζωής του μαζί μας συνεχίζει να στοχεύει στην ανάπτυξη, την αποκατάσταση και αυτονόμησή του. Το παιδί εξακολουθεί να ενδυναμώνεται με δεξιότητες ζωής, να θωρακίζεται συναισθηματικά και να προχωρά στη σταδιακή ανεξαρτησία του. Κατά την ενηλικίωση του παιδιού, είναι δυνατή η παράταση της διαμονής του μαζί μας, υπό ειδικές συνθήκες, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών ή και την αποκατάστασή του.

bottom of page